Clienţi guvernamentali
Clienti privaţi
Organisme profesionale
Programe de finanţare

Internaţionali

 • Instituţii financiare (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de investiții, Banca Mondială)
 • Direcţiile Generale ale Comisiei Europene pentru: Energie, Politici Climatice, Mediu,
 • GIZ (Agenţia de Cooperae Internaţională a Germaniei),
 • Agenţii ale Naţiunilor Unite.

Naţionali și regionali

 • Ministere şi Agenţii Naţionale de Mediu, Schimbari climatice, Energie, Dezvoltare Regională şi Economie,
 • Agenții de Dezvolatre Regionlă, Asociații de Municipalități la nivel regional, Consilii Județene.

Locali

 • Municipalitaţi, Consilii Locale,
 • Companii de servicii publice din sectoarele de dezvoltare urbană.

Companii active în:

 • Extracţia, procesarea şi distribuţia de petrol şi gaze,
 • Industria minieră,
 • Procesarea lemnului,
 • Producţia echipamentelor electrice şi electronice,
 • Industria alimentară,
 • Industria prelucrătoare,
 • Industria automotive,
 • Gestionarea deşeurilor, reciclare,
 • Energii regenerabile.

 

 

 

 

 • Membru Fondator al RWA Group, Grup de Consultanţă pentru Resurse (Resources and Waste Advisory Group), un grup internaţional de consultanţă (www.rwagroup.net),
 • Membru Fondator al CREESC, Centrul de Resurse pentru Eficienţă Energetică şi Schimbări Climatice,
 • Suntem înregistraţi în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului. Lista de experţi acreditaţi pentru elaborarea de studii de mediu poate fi gasită prin accesarea link-ului acesta,
 • Membru în Grupul Colaborativ de Lucru pentru Gestionarea Deşeurilor Solide în Ţările cu Venit Mic şi Mediu, CWG (www.cwgnet.net),
 • Partener Global Net, în cadrul Inogen Environmental Alliance (www.inogenet.com).
 • Programe de finanţare ale Uniunii Europene (ALTENER, SAVE, INTERREG, ERDF), DG Energy si DG Climate ale Comisiei Europene, Parlamentul European,
 • Programe Operaţionale Sectoriale (POS) pentru Dezvoltare Regională, Mediu, Asistenţă Tehnică,
 • Fonduri guvernamentale (MATRA, Olanda, German Internaţional Cooperation, GIZ Germania),
 • Naţiunile Unite (ILO, HABITAT),
 • Surse de finanţare din credite de carbon (diverse CDM şi programe cu implementare în comun (JI)).
 • Banca Mondială,
 • Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD),
 • Orgnizaţia IFC (International Finance Corporation), membră a Grupului Băncii Mondiale (World Bank Group).