Locatia: România
Client: Banca Mondială
Durata: Martie – Aprilie 2018
Sursa bugetului: Banca Mondială
Descriere:

Ciprian Popovici a fost implicat ca si expert social în cadrul proiectul: Managementul riscurilor la dezastre în România, finanțat de către Banca Mondială. Scopul implicării expertului social a fost elaborarea unei analize a impacturilor sociale asociate activăților propuse, precum și elaborarea Cadrului de Management Social al proiectului. Activitățile specifice desfășurate în cadrul acestui proiect au fost: revizuirea politicii de achiziție/expropriere de terenuri; analiza condițiilor legale și administrative legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor, imobilelor și bunurilor; identificarea impactelor sociale posibile ale sub-proiectelor incluse; pregătirea unui Plan de Management al Impacturilor Sociale incluzând măsurile de reducere a impacturilor negative potenţiale identificate în toate etapele proiectului.

Alte Proiecte de consultanta pe probleme sociale