Locatia: Europa
Client: Universitatea Central Europeană
Durata: Octombrie 2002 - Februarie 2003
Parteneri: Prof. Diana Ürge-Vorsatz, Universitatea Central Europeană
Sursa bugetului: Programul UE Altener
Descriere:

În urma liberalizării pieţelor de electricitate din Europa, există noi oportunităţi pentru consumatori de a trece la surse de energie mai puţin poluante. Scopul proiectului 4C a fost de a asista consumatorii în efectuarea alegerilor în ceea ce priveşte sursa de electricitate prin elaborarea şi implementarea unui material de informare standardizat în legatură cu electricitatea. (coordonator proiect: prof. Diana Ürge-Vorsatz, Universitatea Central Europeană, proiect finanţat prin programul UE Altener) Pentru mai multe informaţii puteti descarca articolul Turning down demand through electricity disclosure: are consumers ready? – studiu realizat în baza unui sondaj efectuat asupra locuitorilor şi a firmelor din Ungaria, de către Reka Soos şi Dr. Diana Ürge-Vorsatz.

Alte Proiecte de consultanta de mediu