Locatia: Bonn, Germania; Londra, UK
Client: Secretariatul UNFCCC JI
Durata: Iulie 2007 - Mai 2008
Parteneri: UNFCCC
Sursa bugetului: UNFCCC
Descriere:

Reka Soos face parte din echipa de acreditare din cadrul UNFCCC JI . Munca pe care Reka a desfăşurat-o a presupus evaluarea documentaţiei şi vizite în teritoriu. Aceste sarcini includ şi evaluarea registrelor, cazurilor de nonconformare, situaţia legală şi cea financiară. Cea mai relevantă sarcină îndeplinită în cadrul acestui proiect a constat în evaluarea competenţelor în ceea ce priveşte emisiile de Gaze cu Efect de Seră, care înseamnă determinarea acoperirii sectoarelor de activitate, evaluarea metodologiei, cunoştinţe în ceea ce priveşte metodele tehnice de reducere a Gazelor cu Efect de Seră, identificarea scenariului de baza şi monitorizare.

Alte Proiecte de consultanta de mediu