Locatia: România (Centru)
Client: Investitor Privat
Durata: Ianuarie - Martie 2012
Parteneri: ERM România
Sursa bugetului: Privată
Descriere:

Green Partners a fost contractată de ERM pentru evaluarea contextului social şi de mediu în aria unui proiect de investiţii în domeniul minier. Condiţiile sociale şi de mediu identificate au fost procesate şi prezentate în baza unui raport.
Atribuţiile echipei noastre au presupus:
– colectarea de date socio-economice (şomaj, forţa de muncă, grupuri vulnerabile, corupţie, drepturi asupra proprietăţii, etc.);
– elaborarea unui index de indicatori sociali cu evaluările şi încadrările aferente;
– identificarea factorilor de risc pentru proiectul vizat;
La final toate aceste date au fost înglobate într-un raport final furnizat clientului.

Alte Proiecte de consultanta pe probleme sociale