Locatia: Internaţional
Client: UNEP/ Zoi Environmental Network
Durata: Februarie - Decembrie 2014
Sursa bugetului: UNEP/ Zoi Environmental Network
Descriere:

UNEP a lansat prima publicaţie din seria care descrie situaţia curentă şi tendinţele globale în gestionarea deşeurilor din ţările în curs de dezvoltare. GWMO are ca scop fixarea factorilor de decizie locali, naţionali şi internaţionali, plasând gestionarea deşeurilor pe o poziţie înaltă în politicile de mediu. Am participat ca şi co-autori în scrierea capitolului referitor la îmbunătăţirile financiare în domeniul gestionării deşeurilor, inclusiv în scrierea secţiunilor legate de costuri şi finanţări, costul inacţiunii şi modele de finanţare.

Alte Proiecte de consultanta de mediu