Locatia: Turcia
Client: Banca Mondială/Plexus Energy Ltd
Durata: Februarie – Mai 2017
Sursa bugetului: Banca Mondială
Descriere:

Proiectul desfăşurat în colaborare cu Plexus Energy Ltd) şi a avut drept scop analiza fluctuaţiei în forţa de muncă în câteva din proiectele finanţate de Banca Mondială. Consultantul Green Partners a avut rolul de a înţelege şi evalua impacturile sociale asupra fluctuaţiei în forţa de muncă pentru conducta de gaz TANAP. A fost organizată o vizită în teren unde au fost realizate câteva întâlniri cu principalele părţi interesate atât la nivel național cât şi la nivel local pentru a înţelege modalitatea în care echipa de proiect gestionează impacturile pozitive şi negative precum: conflicte rezultate din creșterea cererii de infrastructură, servicii şi utilităţi incluzând transportul, sănătatea, educaţia, furnizarea de servicii de apă şi apă uzată, servicii de gestionare a deşeurilor, religie, activităţi recreaţionale şi pierderi de teren pentru rute de acces, creşterea criminalităţii şi a consumului de alcool şi droguri, violenţa domestică, prostituţia, creşterea violenței generate de genuri, etc. A fost elaborate un raport pe baza vizite în teren care a fost încorporat ulterior în raportul final.

Alte Proiecte de consultanta pe probleme sociale