Locatia: România
Client: companie privată
Durata: Martie 2018 – în desfăşurare
Sursa bugetului: companie privată
Descriere:

Firma noastră a preluat responsabilitatea de mediu pentru operațiunile unei companiei mari, producătoare de materiale de construcții din regiunea Nord-Vest a României. Activitatea noastră cuprinde toate aspectele legate de asigurarea respectării normelor de protecție a mediului în cadrul companiei, cum ar fi:

  • Evidența și raportarea privind deșeurile, inclusiv a deșeurilor de ambalaje;
  • Calcule și raportări cu privire la emisiile de GES;
  • Monitorizarea și interpretarea emisiilor în mediul înconjurător (aer, sol, apă și apă freatică);
  • Actualizarea avizelor și autorizațiilor de mediu, apă și GES;
  • Servicii de consultanță referitoare la posibilele efecte sau beneficii asupra mediului ale proiectelor de dezvoltare ale companiei;
  • Menținerea sistemului de management de mediu și realizarea auditurilor interne;
  • Instruirea internă a personalului companiei privind aspecte de management de mediu;
  • Gestionarea aspectelor de mediu și vizite regulate la locațiile companiei;
  • Monitorizarea, raportarea și verificarea activităților legate de practicile de management de mediu ale companiei.
Alte Proiecte de consultanta de mediu