Locatia: Egipt, Mozambic, Santa Lucia, Brazilia şi India
Client: GIZ
Durata: Decembrie 2011 - Decembrie 2012
Parteneri: Wasteaware, ERM Germania
Sursa bugetului: GIZ
Descriere:

Dezvoltarea durabilă a gestionarea deşeurilor solide este o provocare a guvernelor locale şi naţionale în ţările în curs de dezvoltare. GIZ a lansat de curând un program cu o durată de 3 ani care urmăreşte elaborarea de proiecte şi ghiduri pentru a consolida cunoştinţele în gestionarea deşeurilor solide. Acest studiu care a avut drept scop analizarea unor modele pentru furnizarea de servicii în domeniul gestionării deşeurilor a fost elaborat împreună cu ERM Germania şi Wasteaware.
Experienţa trecută a arătat că nu există un “model standard” în managementul deşeurilor. Contextele în care anumite sisteme de gestionare a deşeurilor solide funcţionează şi operează, variază de la caz la caz. Echipa a colectat şi analizat diferite studii de caz din ţările subdezvoltate sau în curs de dezvoltare în diferite zone pentru a identifica plusurile sistemelor respective.
Informaţia colectată a fost analizată în termenii condiţiilor cadru existente în diferite zone, a serviciilor şi managementului curent dar şi a fluxului tarifar care împreună asigură furnizarea serviciilor de gestionare a deşeurilor. Rezultatul acestui studiu au fost o carte şi un ghid pentru asistarea factorilor de decizie în selectarea celui mai eficient model sau a celor mai eficiente modele pentru furnizarea unor servicii adecvate de gestionare a deşeurilor.

Alte Proiecte de consultanta de mediu