Locatia: Azerbaijan
Client: Banca Mondială
Durata: Decembrie 2011 - Noiembrie 2014
Parteneri: EPTISA, Spania
Sursa bugetului: Banca Mondială
Descriere:

Echipa Green Partners a contribuit la design-ul şi implementarea celor 5 elemente ale Planului de Management pentru Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în Baku, Azerbaijan. Sarcinile specifice din cadrul proiectului au fost:
1. Stabilirea programelor de comunicare şi incluziune socială;
2. Training-uri şi construirea capacităţii pentru implementarea programelor de comunicare şi incluziune socială;
3. Implementarea programelor de comunicare şi incluziune socială;
4. Evaluarea Impactului social;
5. Pregătirea planului de acţiune pentru relocare;
6. Elaborarea procedurilor de monitorizare ale planului de acţiune pentru relocare;
7. Pregătirea rapoartelor privitoare planului de acţiune pentru relocare.

Alte Proiecte de consultanta pe probleme sociale