Locatia: Kant, Kirgistan
Client: BERD, Kant Vodokanal
Durata: Martie - Aprile 2012
Parteneri: Holinger Elvetia
Sursa bugetului: BERD
Descriere:

Proiectul a presupus furnizarea unor servicii de asistenţă pentru echipa locală şi internaţională de experţi sociali în vederea dezvoltării unui studiu de fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii de apă în oraşul Kant. Studiul este în concordanţă cu politica Socială şi de Mediu a BERD-ului.
Atribuţiile au inclus:
– coordonarea colectării şi interpretării surselor de date primare;
– vizite în teren pentru colectarea de informaţii legislative, socio-economice cât şi consultarea cu părţile implicate în proiect;
– redactarea unui Plan de Acţiune Social şi de Mediu (ESAP) bazat pe informaţiile culese şi datele procesate cu privire la impactul proiectului;
– elaborarea Planului de Implicare a Actorilor Interesaţi (SEP) în conformitate cu politicile BERD.

Alte Proiecte de consultanta de mediu