Locatia: România
Client: Brantner Veres SA
Durata: Septembrie - Decembrie 2008
Sursa bugetului: Brantner Veres SA
Descriere:

Green Partners a fost contractată pentru a ajuta firma Brantner Veres SA în demersul acesteia de a obţine o finanţare prin Fondul de Mediu pentru realizarea unei staţii de tratare a deşeurilor inerte din Cluj-Napoca şi împrejurimi. În cadrul acestui proiect, firma noastră a fost responsabilă pentru elaborarea documentaţiei în vederea obţinerii avizului de mediu, precum şi pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate şi a altor documente necesare pentru obţinerea finanţării.

Alte Proiecte de asistenta tehnica