Locatia: România
Client: BERD
Durata: Februarie - Mai 2012
Parteneri: ALLPLAN, Austria
Sursa bugetului: BERD
Descriere:

Proiectul a constat în oferirea de asistenţă companiei de termoficare din Braşov în elaborarea Studiului de Fezabilitate privind modernizarea sistemului centralizat de încălzire. Studiul s-a desfăşurat în concordanţă cu Politica Socială şi de Mediu a BERD.
Atribuţiile echipei Green Partners au inclus:
– analiza financiară a soluţiilor propuse pentru îmbunătăţirea sistemului de termoficare;
– analiza disponibilităţii de plată a serviciilor de termoficare de către populaţie;
– analiza sistemului de tarifare;
– colectarea şi interpretarea datelor secundare obţinute din statistici, rapoarte ministeriale, studii socio-economice, planuri de dezvoltare regionala;
– revizuirea documentaţiei clientului şi a actorilor implicaţi pentru stabilirea neconformităţilor, riscurilor şi a impacturilor asociate cu implementarea proiectului;
– studiu de bază asupra factorilor sociali din aria de influenţă a proiectului;
– redactarea unui Plan de Acţiune Social şi de Mediu (ESAP) bazat pe informaţiile culese şi datele procesate, cu privire la impactul proiectului;
– elaborarea Planului de Implicare a Părţilor Interesate(SEP) în conformitate cu politicile BERD.

Alte Proiecte de consultanta de mediu