Locatia: România
Client: SC. Energie Ecologica Rogis Sgr Srl.
Durata: Octombrie - Noiembrie 2008
Sursa bugetului: SC. Energie Ecologica Rogis Sgr Srl.
Descriere:

Green Partners a participat la elaborarea studiului de impact de mediu pentru proiectul “Parc eolian pe teritoriul administrativ al oraşului Însurăţei – Judeţul Brăila”.Green Partners a contribuit la acest studiu prin analizarea impactului asupra habitatelor şi a plantelor din arealul analizat. În cadrul lucrării au fost identificate habitatele şi plantele cu interes comunitar din aria care aparţine reţelei Natura2000, s-a evaluat impactul asupra comunităţilor şi populaţiilor de plante şi s-au propus intervenţii pentru diminuarea impacturilor negative.

Alte Proiecte de consultanta de mediu