• Audituri de mediu bazate pe cerinţe internaţionale şi naţionale;
 • Evaluarea impactului GES pentru proiecte de investiţii;
 • Elaborarea studiilor necesare obţinerii actelor de reglementare;
 • Suport în procesul de conformare cu cerinţele de mediu.
 • Analize de investiţii;
 • Studii de piaţă şi studii de satisfacţie a clienţilor;
 • Stabilirea preţurilor şi tarifarea serviciilor de mediu;
 • Analiza instrumentelor economice;
 • Evaluarea implicaţiilor economice ale impacturilor de mediu şi sociale;
 • Modelare financiară şi de cost.
 • Evaluări de impact social şi evaluări de risc social;
 • Audituri sociale;
 • Planuri de implicare a actorilor interesaţi;
 • Planuri de reabilitare a mijloacelor de trai, strategii cadru de relocare şi planuri de acţiune pentru relocare;
 • Servicii de monitorizare pentru măsurarea performantei.
 • Studii de piaţă şi planuri de afaceri;
 • Sprijin în pregătirea documentaţiilor pentru licitaţii, termenilor de referinţă sau criteriilor de eligibilitate;
 • Suport în obţinerea certificărilor de mediu sau calitate;
 • Suport în pregătirea aplicaţiilor pentru obţinerea autorizaţiei de mediu, declaraţiilor de mediu şi rapoartelor de mediu.
 • Strategii, Planuri de Acţiune şi Studii de Fezabilitate, Proiecte şi politici corporatiste;
 • Analiza, monitorizare şi evaluare;
 • Cercetare şi îndrumare în implementarea normelor şi procedurilor pentru legislaţie şi politici;
 • Identificarea neconformităţilor dintre politicile instituţiilor financiare şi legislaţia naţională.
Începe un proiect cu noi