Asistăm actori diferiţi din domeniul afacerilor de mediu precum: operatori de deşeuri, companii de tratare a apei şi a apei uzate, investitori în energii regenerabile şi eficienţă energetică.

Studii de piaţă şi planuri de afaceri

Aducem o valoare adăugată clientului prin oferirea informaţiilor corespunzătoare. Avem experienţă în posibile modele de afaceri în sectorul de mediu, inclusiv în înfiinţarea Parteneriatelor Public – Privat, întreprinderilor mixte.

Sprijin în pregătirea documentaţiilor pentru licitaţii, termenilor de referinţă sau criteriilor de eligibilitate

Oferim consultanţă pe diferite clauze de contract pentru asigurarea echitabilităţii şi performanţei contractelor de servicii de mediu, contractelor de concesiune sau francize, contractelor de performanţă energetică.

Suport în obţinerea certificărilor de mediu sau calitate

Echipa noastră oferă suport în elaborarea, implementarea, menţinerea şi evaluarea sistemelor de management de mediu şi calitate în scopul certificării.

Suport în pregătirea aplicaţiilor pentru obţinerea autorizaţiei de mediu, declaraţiilor de mediu şi rapoartelor de mediu

Oferim suport clienţilor noştri în evaluarea cererilor de reglementare într-un mod sistematic şi rentabil din punct de vederea financiar. Referinţele noastre profesionale au dovedit eficienţă în elaborarea cererilor de autorizare de mediu, declarațiilor de mediu, fiselor de prezentare şi declaraţie şi rapoartelor în conformitate cu cerințele ANPM. Pe lângă acestea, echipa noastră elaborează declaraţii în conformitate cu cerinţele Fondului de mediu pentru clienţi din sectorul industrial şi al deşeurilor. Oferim un serviciu complet pentru gestionarea corespunzătoare a procesului din faza de legătura iniţială cu organismul de reglementare şi de pregătire şi depunerea a cererii de aplicaţie până în faza de tratare a observaţiilor ulterioare.

De asemenea, efectuăm:

  • Evaluări ale situaţiei deşeurilor (reducerea deşeurilor, manipularea deşeurilor);
  • Audituri de deşeuri;
  • Evidenţa şi raportarea deşeurilor către autorităţi;
  • Audituri energetice (inclusiv măsurarea şi monitorizarea instrumentelor);
  • Studii de fezabilitate tehno-economică a măsurilor de eficienţă energetică.

Propuneri tehnice şi Planuri de investiţii

În cazul în care sunt accesibile diverse finanţări de interes pentru clienţii noştri, elaborăm Propuneri tehnice şi Planuri de investiţii necesare pentru obţinerea acestor finanţări.

Audituri de management de mediu şi siguranţă, Evaluarea politicilor de prevenire a accidentelor majore, Evaluarea conformităţii şi elaborarea de strategii de comunicare a riscului

Asistam operatorii industriali în îmbunătăţirea performanţei de mediu şi siguranţă prin audituri de management de mediu si siguranţă, Evaluarea politicilor de prevenire a accidentelor majore, Evaluarea conformităţii şi elaborarea de strategii de comunicare a riscului.

Proiecte de asistenţă tehnică