Green Partners analizează impactul proiectelor şi programelor în mod sistematic şi structurat. Studiem impactul proiectelor asupra mediului, comunităţii şi economiei, având ca scop cuantificarea monetară a acestora.

Am dobândit experienţă în evaluarea impacturilor şi efectuarea de audituri în numeroase sectoare precum: agricultura, industria extractivă (petrol şi gaze), industria prelucrătoare (alimentară, metalurgică, construcţii metalice şi produse din metal, echipamente electrice şi electronice, maşini, utilaje şi echipamente, fabricarea lemnului şi a produselor din lemn), gestionarea deşeurilor (colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor, recuperarea deşeurilor reciclabile), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat.

Serviciile în domeniul consultanţei de mediu pe care le furnizăm sunt următoarele:

Audituri de mediu bazate pe cerinţe internaţionale şi naţionale

Punctul forte al Green Partners este experienţa vastă de lucru cu standardele Instituţiilor Financiare Internaţionale: Banca Mondială, IFC şi BERD. Acordăm consultanţă companiilor multinaţionale pentru a se alinia cerinţelor legislaţiei naţionale de mediu sau certificării ISO 14001, prin audituri interne sau externe. Efectuăm:

 • Audituri de mediu şi sociale pentru investiţii noi;
 • Audituri de mediu şi sociale pentru acordarea de împrumuturi din partea instituţiilor financiare;
 • Pregătirea documentaţiilor necesare (inclusiv documentaţia ISO 14001).

Aceste studii presupun pregătirea documentelor precum: Matrici de identificare a neconformităţilor, Planuri de Acţiune Socială şi de Mediu, Rapoarte de audit şi Planuri de Implicare a Părţilor Interesate. Acest set de documente este elaborat în numele autorităţilor naţionale/regionale/locale sau în numele Instituţiilor Financiare Internaţionale.

Evaluarea impactului GES pentru proiecte de investiţii

Evaluarea impactului GES pentru proiecte de investiţii este parte a serviciilor de evaluare pe care le oferim. Efectuăm aceste analize bazându-ne fie pe standardele Instituţiilor Financiare Internaţionale, fie pe protocolul GES sau echivalente ale acestora. Efectuăm:

 • Evaluări ale potenţialului de reducere a GES şi planuri de reducere a emisiilor pentru proiecte/companii conforme cu procedurile şi metodologiile Băncii Mondiale, BERD şi UNFCCC;
 • Inventarieri şi proceduri GES cu privire la piaţa de emisii EU-ETS, conform protocolului GES, scheme de aliniere voluntară;
 • Elaborări de proiecte CDM sau cu implementare comună (JI), propuneri de proiecte, design de proiecte conform metodologiilor CDM;
 • Evaluări de vulnerabilitate şi dezvoltarea strategiilor de adaptare;
 • Cercetare aplicată pentru elaborarea de politici şi metodologii pentru planuri de alocare naţională.

Principalele sectoare în care lucrăm includ proiecte şi studii de deşeuri, proiecte de energie, de petrol şi gaze şi de energii regenerabile. De asemenea, am fost implicaţi în elaborări de strategii pentru reducerea emisiilor de carbon şi strategii de adaptare a diferitelor sectoare, regiuni.

Suport în elaborarea studiilor necesare obţinerii actelor de reglementare a activităţii  din punct de vedere a protecţiei mediului

Oferim suport în procesul de obţinere a avizelor de mediu, acordurilor de mediu şi autorizaţiilor de mediu, asistând clienţii din faza de screening, de definire a domeniului până la evaluarea propriu-zisă. Efectuam:

 • Studii de evaluare a impactului asupra mediului;
 • Monitorizări şi revizuiri ale Studiilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Activităţile elaborate includ colectarea de date, evaluări în teren ale situaţiei existente, analizarea impacturilor de mediu şi scrierea de rapoarte.

Reprezentăm clienţii în şedinţele cu comitetele tehnice ale autorităţilor şi avem competenţe în participarea în cadrul proiectelor aflate într-o fază mai avansată de elaborare.

Organizăm şi implementăm training-uri şi ateliere de lucru cu scopul de a creşte eficienţa clienţilor noştri în domeniul managementul de mediu prin obţinerea certificărilor, audituri externe sau implementarea standardelor internaţionale.

Suport in procesul de conformare cu cerinţele de mediu

Efectuăm:

 • Registre legislative cu legislaţie specifică de mediu

Companiile care solicită acest tip de serviciu sunt de obicei companii multinaţionale care vor să evalueze dacă procedurile lor interne sunt conforme cu legislaţia naţională sau care vor să fie în permanenţă la zi cu cerinţele legale care sunt relevante activităţii lor.

Proiecte de servicii de consultanţă de mediu