03-10-2018

What a Waste prezintă informații globale despre gestionarea deșeurilor la nivel național şi local precum şi nevoia de acțiune urgentă pentru gestionarea mai eficientă a problemei deșeurilor. Publicația lansată de către Banca Mondială, pune la dispoziția publicului o imagine asupra modului în care deșeurile sunt generate şi gestionate, modul în care acestea variază la nivel regional şi în funcție de nivelul veniturilor populației şi propune metode de bune practici la nivel global. Gestionarea deșeurilor este un serviciu public important şi reprezintă aproximativ 20% din bugetele municipalităților din ţările cu venituri reduse şi aproximativ 10% din cele cu venituri ridicate.

Colegul nostru Flaviu Pop a fost implicat în colectarea şi interpretarea informațiilor, atât la nivel național cât şi la nivel local, în 3 regiuni, Uniunea Europeană, Estul Europei şi Asia Centrală. El este de asemenea autor al unui studiu de caz cu privire la Responsabilitatea Extinsă a Producătorilor în Uniunea Europeană. Publicația este disponibilă şi poate fi descărcată de la acest link: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317