Locatia: Iordania
Client: BERD / Zona Metropolitană Aman (GAM)
Durata: Octombrie 2015 - în desfășurare
Parteneri: RWA Group, ECOCONSTRUCT, Van Zyl Consulting Limited
Sursa bugetului: BERD
Descriere:

RWA și Green Partners susțin Zona Metropolitană Aman în dezvoltarea și implementarea unui Plan de Refacere a Mijloacelor de Trai (LRF) în concordanță cu Politica de Mediu și Socială a BERD (2008), elaborând pe baza principiilor și procedurilor de restaurare a mijloacelor de trai, aranjamentele instituționale, responsabilitățile și drepturile care vor fi trasate în LRF. Obiectivul general al Planului este să confere garanții că mijloacele de trai ale colectorilor informali de deșeuri care lucrează în prezent pe locul de depozitare sunt restabilite, cel puțin la nivelurile anterioare implementării proiectului și, prin urmare, să se asigure conformitatea proiectului cu cerințele de performanță ale BERD.

Alte Proiecte de consultanta pe probleme sociale