În domeniul managementului deşeurilor ne orientăm asupra tuturor elementelor de management al deşeurilor solide municipale. Avem cunoştinţe şi în domeniul gestionării deşeurilor nepericuloase, deşeurilor periculoase, a celor industriale, organice şi inerte.

Experienţa noastră se bazează în special pe:

 • Separarea la sursă şi colectarea selectivă;
 • Reciclare şi compostare;
 • Diferite opţiuni de tratare termică a deşeurilor şi a biomasei reziduale (incinerare, gazeificare, co-incinerare);
 • Producţia de biogaz prin fermentarea anaerobă a unor categorii de deşeuri (reziduuri animaliere şi alte deşeuri din agricultură);
 • Depozitarea deşeurilor solide şi staţii de transfer;
 • Închiderea depozitelor de deşeuri, extragerea şi utilizarea biogazului;
 • Tratarea nămolului rezultat în urma epurării apelor uzate.

În cei 10 ani de activitate am dobândit cunoştinţe şi experienţă despre modalitatea în care diferite sectoare industriale se confruntă cu impacturile de mediu şi sociale.

Serviciile noastre se adresează unui număr mare de sectoare industriale printre care:

 • Industria de producţie şi procesare a aluminiului;
 • Industria minieră (aur, cupru, cărbune, bauxită, etc.);
 • Industria auto;
 • Industria ambalajelor;
 • Industria alimentară;
 • Industria petrolului;
 • Industria procesării lemnului;
 • Industria producţiei echipamentelor electrice şi electronice:
 • Industria metalurgică;
 • Industria IT.

Avem experienţă într-o serie de proiecte care vizează dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii edilitare.

Ne-am dezvoltat expertiza lucrând în următoarele sectoare:

 • Reabilitarea sistemelor de termoficare şi creşterea eficienţei acestora;
 • Dezvoltarea şi reabilitarea reţelelor de drumuri;
 • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea iluminatului public;
 • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de apă şi apă uzată;
 • Dezvoltarea infrastructurii culturale.

Prin experienţa de lucru în proiecte naţionale şi internaţionale în sectorul energiei, am obţinut cunoştinţele necesare pentru a oferi servicii de consultanţă profesională în acest domeniu.

Experienţa noastră se bazează în special pe:

 • Eficienţă energetică;
 • Extracţia de petrol şi gaze, dezvoltarea sistemului de conducte şi generarea energiei;
 • Generarea energiei din cărbuni şi biomasă;
 • Generarea biogazului şi utilizarea lui;
 • Parcuri eoliene.

Lucrăm pentru companii de electricitate, termoficare şi co-generare, companii care asigură furnizarea, transportul şi distribuţia energiei. Oferim asistenţă celor care dezvoltă proiecte în acest domeniu sau pentru diferiţi investitori dar şi pentru proiectele la nivel guvernamental din acest sector.

În domeniul schimbărilor climatice furnizăm servicii pentru clienţi din industrie care participă la diferite sisteme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, inclusiv scheme voluntare, precum şi dezvoltarea proiectelor pentru mecanismele flexibile sub protocolul de la Kyoto şi autorităţi care implementează scheme de comercializare a emisiilor sau care ţintesc reducerea amprentei de carbon.

Avem experienţă in:

 • Managementul Carbonului pentru companii, inclusiv dezvoltarea sau îmbunătăţirea inventarelor GES, permise şi avize GES, analize de risc si oportunităţi, strategii de management a carbonului, facilitarea tranzacţiilor cu emisii, dezvoltarea unor programe ţi portofolii de proiecte de reducere a emisiilor;
 • Evaluarea potenţialului de reducere a emisiilor de GES pentru programe/proiecte/companii;
 • Inventare GES sub incidenta schemelor de comercializare voluntare şi diferite politici de reducere GES;
 • Implementarea de proiecte JI/CDM (PIN, PDD, obţinerea de aprobări, înregistrarea proiectelor la Conducerea Executivă, planuri de investiţie, contracte de tranzacţie ERU/CER, monitorizare şi raportare)

Schimbările rapide care au avut loc în ţara noastră asupra peisajului şi în utilizarea resurselor naturale din ultimele două decenii, împreună cu dezvoltarea graduală a practicilor de conservare a naturii, impun o strânsă corelare şi legătură între dezvoltarea economică şi activităţile de conservare.

Ţinând cont de experienţă noastră în planificarea managementului de conservare, oferim servicii speciale pentru:

 • Evaluare de Impact de Mediu pentru proiecte implementate în situri sensibile şi/sau pentru arii naturale protejate;
 • Promovarea şi planificarea utilizării durabile a terenurilor la nivel local şi regional luând în considerare practicile tradiţionale;
 • Iniţierea programelor privind managementul patrimoniului natural al zonelor agricole care au valoare naturală de conservare.