Locatia: Kârgâzstan
Client: BERD / Municipalitatea Bishkek
Durata: Iunie 2015 - Iunie 2018
Parteneri: RWA Group
Sursa bugetului: BERD
Descriere:

BERD derulează un proiect de investiție pentru o rampă de deșeuri nouă și îmbunătățiri aferente sistemelor de gestiune a deșeurilor și de colectare a deșeurilor în orașul Bishkek. Studiul de fezabilitate a determinat că investiția va afecta negativ mijloacele de trai pentru un număr de colectori informali de deșeuri care lucrează la locul de depozitare a deșeurilor. Obiectivul primar al activității de consultanță este să asigure conformarea continuă a Proiectului cu Politica de Mediu și Socială a Băncii. Consultantul se va asigura că toate părțile interesante relevante, inclusiv Municipalitatea, Compania și oamenii afectați sunt informați complet și au fost implicați în toate stadiile implementării proiectului. Al doilea obiectiv al activității este de a consolida capacitatea Municipalității și a Companiei de gestionare a deşeurilor pentru a asigura sustenabilitatea Planului și a succesului pe termen lung al proiectului, în ansamblul său.

Alte Proiecte de consultanta pe probleme sociale