Locatia: România
Client: Companie de apă
Durata: Iulie - Septembrie 2015
Sursa bugetului: Companie de apă
Descriere:

Green Partners a fost contactată de o companie de apă pentru prestarea de servicii de consultanță pentru asigurarea conformării angajaților Unității de Implementare a Proiectului (PIU) de la companie (operator regional de apă pentru un județ din România) cu cerințele de performanță ale BERD. Sarcinile îndeplinite în cadrul proiectului au fost:

  • Evaluarea nevoilor de pregătire a angajaților PIU privind evaluarea impacturilor sociale și de mediu ale proiectului;
  • Analiza documentelor existente și a impacturilor asociate legate de proiect;
  • Derularea unor sesiuni de instruire pentru angajații PIU asupra cerințelor de performanță ale Politicii sociale ale BERD (cu accent pe Cerințe de Performanță pentru Achiziționarea de Terenuri, Relocarea Involuntară și Dislocarea Economică);
  • Dezvoltarea unei Politici a Companiei privind achiziționarea terenurilor, relocarea involuntară și dislocarea economică;
  • Dezvoltarea unei Proceduri a Companiei pentru achiziționarea terenurilor, relocarea involuntară și dislocarea economică;
  • Dezvoltarea Cadrului pentru Relocare și / sau Restabilire a Condițiilor de Trai.
Alte Proiecte de consultanta pe probleme sociale