Ca şi consultanţi de mediu cu experienţă, implicaţi într-o gamă largă de proiecte de dezvoltare, înţelegem necesitatea de a oferi clienţilor noştri soluţii personalizate care să consolideze durabilitatea proiectelor. Echipa noastră de experţi sociali este implicată în procesul de analiză, monitorizare şi management al consecinţelor sociale, atât pozitive cât şi negative, ale politicilor, programelor, planurilor şi proiectelor de mediu.

 

De-a lungul celor zece ani, am acumulat cunoştinţe şi experienţă în elaborarea politicilor sociale la nivel local, regional şi naţional. Asistăm clienţii noştri în procesul de elaborare a politicilor şi planurilor sociale implementând astfel proiectele şi dintr-o perspectivă socială durabilă, în concordanţă cu aşteptările tuturor părţilor implicate, evitând astfel riscurile sociale negative.

Serviciile noastre de consultanţă se axează pe perspectiva socială a protecţiei mediului, incluzând:

Evaluări de impact social şi evaluări de risc social

În faza de planificare, proiectele de amploare solicită pe lângă Evaluarea de impact de mediu, o analiză a impacturilor sociale generate de elaborarea proiectului

Oferim suport în:

  • Elaborarea şi implementarea ghidurilor metodologice pentru colectarea de date sociale din aria de influenţă a proiectului;
  • Analizarea şi identificarea impacturilor şi riscurilor socio-economice;
  • Formularea de măsuri de reducere a impacturilor negative.

Audituri sociale

Elaborarea de Audituri sociale conform standardelor internaţionale precum Politicile Sociale şi de Mediu ale Băncii Mondiale, IFC sau BERD. Avem experienţă ca şi consultanţi pe probleme sociale în următoarele sectoare: petrol şi gaze, energie regenerabilă, apă şi apă uzată, gestionarea deşeurilor, infrastructură rutieră. Din 2011, Ciprian Popovici este unul din experţii social ai BERD. Acest lucru ne oferă oportunitatea de a fi la zi cu schimbările referitoare la cele mai bune practici internaţionale şi de a furniza serviciile de mai sus la un standard înalt de calitate.

Planuri de implicare a părţilor interesate

Aceste planuri sunt rezultatul unui proces de cartografiere/identificare şi analizare a tuturor părţilor interesate, şi sunt elaborate pentru a asigura faptul că toate părţile angajate în proiect sau afectate de proiect, sunt implicate în mod corespunzător în implementarea proiectului.

Planuri de reabilitare a mijloacelor de trai, strategii cadru de relocare şi planuri de acţiune pentru relocare

Aceste planuri au rolul de a ghida Unităţile de Implementare a Proiectului în gestionarea corespunzătoare a persoanelor afectate în mod direct sau indirect de proiect. Aceste persoane pot fi afectate de dislocare economică şi/sau fizică.

Activităţi efectuate:

  • Susţinem clienţii în elaborarea metodologiilor de compensare cât mai transparente pentru ca mediul de viaţă al persoanelor afectate de proiect să fie restaurat corespunzător odată ce proiectul este încheiat;
  • Asigurăm transmiterea cât mai clară a mesajelor cheie ale investiţiilor către persoanele afectate de proiect;
  • Facilităm procesul de negociere dintre investitor şi persoanele afectate de proiect şi oferim suport în obţinerea acordurilor finale dintre cele două părţi.

Servicii de monitorizare pentru măsurarea performanţei

Pe baza politicilor şi instrumentelor prezentate mai sus, asigurăm servicii de monitorizare pentru măsurarea performanţei acestora.

Evaluăm eficienţa planurilor sociale şi, pe baza celor identificate, putem stabili modalitatea de îmbunătăţire a performanţei.

Proiecte de servicii de consultanţă pe probleme sociale