Locatia: Georgia
Client: BERD / Republica Autonomă Adjara, Ministerul Economiei
Durata: Martie - Mai 2015
Sursa bugetului: BERD
Descriere:

Am fost contractaţi de BERD pentru realizarea unui Cadru de Restabilire a Mijloacelor de Trai și Relocare (R-LRF), în conformitate cu Politica de Mediu și Socială (2008). Acesta a inclus următoarele:

  • Identificarea potenţialelor pierderi materiale și economice care pot fi un rezultat al Proiectului, atât la locația propusă pentru rampa de deșeuri cât și la rampa existentă, care urmează să fie închisă;
  • Definirea eligibilității pentru includerea în R-LRF;
  • Identificarea unor neconformităţi între legislația locală și cerințele de performanță (PR5) ale BERD care trebuie abordate prin Proiect;
  • Confirmarea unor măsuri de protejare a drepturilor care asigură că cei afectați sunt capabili să își restabilească mijloacele de trai și să obțină înlocuirea / compensarea pierderilor;
  • Identificarea părților interesate ale proiectului și pregătirea unui plan pentru activități de implicare a acestora pe durata dezvoltării și implementării Planului de Acțiune pentru Relocare (RAP)/Planului de refacere a mijloacelor de trai (LRP); și
  • Agrearea conținutului R-LRF și a RAP/LRP împreună cu Clientul.
Alte Proiecte de consultanta pe probleme sociale