Locatia: România
Client: BERD/companie de gaze naturale
Durata: Octombrie 2016 – Iunie 2017
Parteneri: Arcadis UK
Sursa bugetului: BERD
Descriere:

Construirea conductei BRUA pe teritoriul României va începe în 2017 şi aceasta va avea impact asupra a mai mult de 20,000 terenuri. a fost necesar dezvoltarea Raportului de Evaluare a Impactului Social şi Cadrul pentru Achiziția de Terenuri conform cerinţelor Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), dat fiind faptul că aceasta este potenţialul finanţator al proiectului. Tot în cadrul proiectului s-a realizat o revizuirea Planului de Management a Condiţiilor de Muncă şi a Planului de Implicare a Părţilor Interesate.

Alte Proiecte de consultanta pe probleme sociale