Locatia: Moldova
Client: Banca Mondială/ EMP Management Durabil POP
Durata: Octombrie 2016 – Martie 2017
Sursa bugetului: Banca Mondială
Descriere:

Banca Mondială sprijină Guvernul Moldovei în dezvoltarea unui proiect coerent pentru îmbunătăţirea productivităţii şi a adaptabilității la schimbări climatice a unor zone țintă din sectorul forestier si agricol, prin consolidarea capacitaților de prognozare climatica si a sistemelor de management la dezastre.
Proiectul de Adaptare la schimbări climatice şi silvicultură al Republicii Moldova (PASCS) este dezvoltat de o echipă mixtă de experţi din diferite instituţii, împreună cu o echipă de consultanţi externi. Proiectul presupune şi o evaluare din perspectiva socială şi de egalitate de şanse efectuata de către echipa noastră. Atribuțiile Green Partners au inclus pregătirea documentelor cadru pentru Evaluarea Impactului Social si Evaluarea de Şanse inclusiv a documentelor suplimentare necesare pentru a îndeplini cerințele Băncii Mondiale.
Procesul de Evaluare a Impactului Social a presupus pregătirea unui Cadru de monitorizare a aspectelor socio-economice, a unui Plan de Implicare a Părţilor Interesate si a unei Politici Cadru de relocare, pentru întreaga zonă de proiect şi care să contribuie la gestionarea corespunzătoare a procesului de strămutare involuntară, a procesului de achiziție de terenuri, precum şi la administrarea pierderilor de terenuri si a mijloacelor de trai a persoanelor potenţial afectate.

Alte Proiecte de consultanta pe probleme sociale