Locatia: Baia-Mare, România
Client: Companie de apă
Durata: Februarie - Octombrie 2014
Sursa bugetului: BERD
Descriere:

Proiectul a prevăzut susţinerea şi asistarea unei companii de apă din România în implementarea măsurilor de remediere pentru procesul de relocare care a fost efectuat în cadrul unui proiect finanţat de UE pentru reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată. Activităţile prevăzute în proiect au inclus:
– întâlniri cu toţi actorii implicaţi: persoane afectate, Departamentul de asistenţă socială, Poliţia locală, reprezentanţi guvernamentali pentru incluziunea romilor, ONG-uri, Primărie;
– identificarea tuturor părţilor afectate prin realizarea unui recensământ al locuinţelor afectate;
– identificarea legislaţiei locale şi naţionale şi a neconformităţilor în concordanţă cu Politica de mediu şi socială a BERD;
– propunerea de măsuri de remediere pe termen mediu şi implementarea măsurilor imediate;
– elaborarea unei proceduri inter-instituţionale pentru relocare în concordanţă cu cele mai bune practici internaţionale;
– susţinerea a 3 sesiuni de training pentru 30 de membri ai companiilor de apă din România în care să se prezinte Politica de mediu şi socială a BERD.

Alte Proiecte de consultanta pe probleme sociale