Locatia: Ulaanbaatar, Mongolia;
Chișinău, Republica Moldova
Client: BERD
Durata: Octombrie 2018 – în desfășurare (Ulaanbaatar);
August 2018 – în desfășurare (Chișinău)
Parteneri: ARCADIS Belgia (partener de consorțiu)
Sursa bugetului: BERD
Descriere:

Descriere: EBRD a lansat Green Cities Programme (programul Orașe verzi). În cadrul acestui program a fost dezvoltată metodologia elaborării planurilor de acțiune denumite Green City Action Plan (GCAP),  pentru care Banca a colaborat cu OECD și ICLEI. Metodologia cuprinde patru etape principale: dezvoltarea unui scenariu privind Orașul Verde, elaborarea unui plan de acțiune (GCAP), implementare planului și raportarea progresului și a rezultatelor obținute. Proiectele noastre constau în oferirea de suport tehnic pentru municipalitățile Ulaanbaatar și Chișinău în procesul de elaborare a planurilor de acțiune (GCAP).

Alte Proiecte de consultanta de mediu