Locatia: Slovacia
Client: BERD
Durata: August- Octombrie 2015
Parteneri: Van Zyl Consulting Limited
Sursa bugetului: BERD
Descriere:

Sarcinile-cheie ale activității au fost:

  • Determinarea nivelului și naturii impactului și vulnerabilității / situației mijloacelor de trai ale persoanelor afectate de proiect;
  • Desfășurarea unei anchete sociale rapide, sintetizarea informațiilor cheie și formularea de recomandări;
  • Pregătirea unui Cadru pentru achiziționarea terenurilor și relocare în concordanță cu cerințele de performanță (PR5) ale Politicii de Mediu și Sociale a BERD (2014) și în acord cu Banca;
  • Identificarea principiilor, procedurilor și responsabilităților instituționale pentru dezvoltarea unui Plan de Acțiune pentru Relocare (RAP) mai detaliat și / sau Plan de Restabilire a Mijloacelor de Trai (LRF); și
  • Confirmarea unor măsuri de protejare a drepturilor la un nivel ridicat, care asigură pentru cei afectați înlocuirea terenurilor / bunurilor și / sau restabilesc în altă modalitate mijloacele de trai și obținerea de compensații pentru pierderi.
Alte Proiecte de consultanta pe probleme sociale