Locatia: Minsk, Belarus
Client: Organizaţia “Ecoproject Partnership”
Durata: Martie - Iunie 2017
Sursa bugetului: UE
Descriere:

Firma Green Partners a fost contractată de către organzaţia publică internaţională “Eco project Partnership” pentru a pregăti o evaluare a nevoilor sesiunii de instruire şi pentru a furniza o sesiune de instruire pentru creşterea gradului de informare şi conştientizare asupra Responsabiltatăţii Sociale în sectorul utilităţilor publice din Belarus.
Obiectivele proiectului au fost dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor non-guvernamentale şi a autoriţilor pentru utilizarea mecanismelor corespunzătoare cu privire la responsabilitatea socială în sectorul utilităţilor publice; creşterea gradului de implicare a societăţii civile în procesul de luare a deciziilor cu privire la dezvoltarea politicilor din sectorul utilităţilor publice şi creşterea nivelului de conştientizare a publicului cu privire la drepturile şi îndatoririle cetăţenilor în sectorul de utilităţilor publice.

Alte Proiecte de consultanta pe probleme sociale