Interesul şi motivaţia de a investi în ecologizarea afacerilor sunt diferite de la un client la altul.

Uneori, investiţiile apar datorită faptului că afacerile ecologice deschid noi orizonturi şi pieţe, alteori aceste investiţii apar pentru ca sunt cerute de legislaţia de mediu.

In mediul de afaceri, de multe ori, recuperarea costurilor şi asigurarea profitului sunt considerate factori importanţi în proiectele de investiţii care furnizează bunuri şi servicii. Alteori, trebuie luate în considerare problemele legate de suportabilitate şi accesibilitate. Green Partners oferă servicii pentru ambele cazuri.

Analiza proiectelor de investiţie

Avem experienţă în analiza investiţiilor în cazul proiectelor de infrastructură municipală, în special pentru modernizarea sistemelor de management al deşeurilor. Experienţa specifică ne permite să înţelegem factorii economici şi modelele de afaceri în care funcţionează aceştia.

Efectuăm:

  • Studii de piaţă şi studii de satisfacţie a clienţilor. Pentru studii de piaţă şi prognoze utilizăm date macroeconomice şi indicatori specifici;
  • Analize ale solvabilităţii pentru organizaţii publice sau private. De multe ori, operatorii de servicii de salubritate sunt deţinuţi de organisme publice sau finanţate de acestea, sau cel puţin municipalitatea garantează investiţiile în infrastructură. În aceste cazuri sunt cerute analize de solvabilitate;
  • Analize de investiţii, incluzând analiza scenariilor şi proiecte de prioritizare a investiţiilor, pregătirea investiţiilor, planuri de finanţare pentru investiţiile selectate. Analiza scenariilor poate fi elaborată pe baza diferitelor variabile precum indicatori macroeconomici, dimensiunea cererii sau riscuri ale investiţiei.

Economie de mediu

În domeniul economiei de mediu efectuăm:

  • Stabilirea preţurilor şi tarifarea serviciilor de mediu precum serviciile de management al deşeurilor, tratarea apelor uzate, managementul apei potabile şi reabilitarea sistemelor de termoficare. Stabilirea tarifelor trebuie să tină cont de costul serviciului, nivelul de suportabilitate, elasticitatea cererii şi oportunităţi de subvenţionare;
  • Analiza instrumentelor economice adecvate pentru a stimula piaţa şi pentru a fi în concordanţă cu standardele de mediu, precum, ţintele de reciclare, reducerea GES sau conservarea biodiversităţii;
  • Evaluarea impacturilor economice şi implicaţiile economice ale impacturilor de mediu şi sociale. Acest serviciu constă în efectuarea analizelor cost beneficiu pentru a evidenţia avantajele şi dezavantajele proiectelor de investiţie ale societăţii privită ca un întreg. Implementam şi diferite metode ne monetizare a impacturilor sociale şi de mediu;
  • Elaborarea de modele de cost şi finanţare. Elaborăm instrumente care ajută factorii de decizie să îşi evalueze individual costurile şi care să îi ajute în îmbunătăţirea managementului financiar.
Proiecte de servicii de consultanţă economică