Locatia: România
Client: Companie privată
Durata: Aprilie – Mai 2017
Sursa bugetului: Companie privată
Descriere:

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au inclus analiza proceselor din cadrul organizației, precum și a documentației și înregistrărilor de mediu, în vederea analizării gradului de conformare cu cerințele de referință. În urma auditului s-a elaborat un raport în care au fost identificate neconformitățile și aspectele cu potențial de îmbunătățire, împreună cu măsurile necesare pentru îmbunătățirea performanței de mediu a companiei.

Alte Proiecte de consultanta de mediu