Locatia: România
Client: BERD
Durata: Februarie - Iulie 2015
Parteneri: Tractebel
Sursa bugetului: BERD
Descriere:

Obiectivul acestui proiect a fost pregătirea unui Audit de Mediu şi Social pentru Centrala de cogenerare pe biomasă a unei termocentrale din România. Activitățile au inclus:

  • Evaluarea situaţiei existente
  • Analiza impacturilor/beneficiilor incluzând cele rezultate în urma GES
  • Identificarea neconformităților pe baza cerinţelor BERD
  • Elaborarea Planului de acțiune pentru îmbunătăţirea condițiilor sociale şi de mediu
  • Elaborarea Planului de Implicare a părţilor interesate
  • Elaborarea Sumarului Non-tehnic
Alte Proiecte de consultanta de mediu