Locatia: România
Client: BERD
Durata: Octombrie - Noiembrie 2012
Parteneri: Royal Atkins
Sursa bugetului: BERD
Descriere:

Am fost contractaţi pentru a asista firma Royal Atkins pentru elaborarea Auditului Social şi de Mediu, în numele Băncii Europene pentru Dezvoltare şi Reconstrucţie (BERD) pentru un parc eolian localizat în România. Echipa noastră a fost responsabilă pentru:
– Elaborarea unui Raport preliminar;
– Elaborarea unui Raport de audit şi o Matrice cu neconformităţile identificate în vizita în teren;
– Elaborarea unui Plan de Acţiune al Actorilor Interesaţi;
– Revizuirea procedurilor de achiziţionare a terenurilor şi compensare pe baza Cerinţei de Performanţă 5 a BERD şi recomandarea de acţiuni în cazul unor planuri de investiţii viitoare;
– Suport în elaborarea unui Plan de acţiune de mediu şi social în conformitate cu cerinţele BERD;
– Suport în elaborarea Raportului Non-Tehnic.

Alte Proiecte de consultanta de mediu