Locatia: Africa de Sud și Biroul Green Partners
Client: GIZ
Durata: Octombrie 2015 - Iulie 2016
Sursa bugetului: GIZ
Descriere:

Scopul proiectului a fost dezvoltarea unor inițiative NAMA (politici și programe pe care țările în curs de dezvoltare le adoptă în vederea reducerii emisiilor GES) pentru sectorul deșeurilor, cu accent, în principal, pe alternativele de tratare avansată și co-finanțare din partea sectorului privat prin parteneriate public-private.

Alte Proiecte de consultanta de mediu