Locatia: Biroul Green Partners, Cluj Napoca, România
Client: Djadadji EOOD în 2010, BECO Olanda în 2011
Durata: Martie - Iulie 2010, August 2011
Parteneri: Ecofys
Sursa bugetului: DG CLIMA, Comisia Europeană
Descriere:

Scopul acestui proiect a fost de a evalua nivelul de dezvoltare şi implementare a directivelor europene şi a legislaţiei naţionale în domeniul schimbărilor climatice în România. Sarcina noastră a fost de a furniza o privire de ansamblu şi o evaluare a diferitelor politici a statelor membre ale UE care implică emisiile de gaze cu efect de seră. Raportul acestei evaluări a constituit un subiect de dezbatere politică atât naţională cât şi internaţională. Modelul folosit de noi în procesul de evaluare a fost implementat în 15 state membre, pentru celelalte 12 fiind folosit un model mai simplificat. Am analizat politicile cu privire la schimbările climatice în toate domeniile ce influenţează emisiile de gaze cu efect de seră, cum ar fi: energiile regenerabile şi eficienţă energetică pentru sectoarele individuale ce ţin de producerea de energie, industrie, clădiri, transport, agricultură şi silvicultură. Raportul a fost pregătit pentru prima oară în anul 2010 şi revizuit în 2011.

Alte Proiecte de asistenta in sistemul de guvernanta