Locatia: Târgu Jiu, România
Client: Primăria Targu Jiu
Durata: Aprilie – Iunie 2008
Parteneri: Primăria Targu Jiu
Sursa bugetului: Primăria Targu Jiu
Descriere:

Green Partners a realizat pentru municipiul Targu Jiu studiul de oportunitate în vederea identificării celei mai bune soluţii pentru colectarea, transportul, depozitarea şi reciclarea deşeurilor electrice şi electronice. Experţii Green Partners au evaluat soluţiile actuale privind mangementul deşeurilor în municipiul Târgu Jiu, au analizat cadrul legal şi instituţional pentru colectarea DEEE şi au subliniat activităţile de transport şi depozitare care ar trebui să fie puse în practică. Pe baza cercetării în teren au elaborat studiul pentru soluţia privind organizarea acestor activităţi în Târgu Jiu şi au facut recomandări pentru actualizarea reglementărilor privind gestionarea deşeurilor.

Alte Proiecte de asistenta tehnica