Locatia: Albania
Client: GIZ, Municipalităţi din Kosovo
Durata: Octombrie - Decembrie 2014
Sursa bugetului: GIZ, Municipalităţi din Kosovo
Descriere:

Training-ul a avut ca scop îmbunătăţirea de către municipalităţi a managementului deşeurilor solide şi selectarea unui model de operare care se potriveşte la condiţiile şi capacităţile locale. Training-ul s-a bazat pe activitatea de cercetare din 2012-2013 care a avut ca şi rezultat o carte şi un ghid pentru asistarea factorilor de decizie în selectarea celui mai eficient model pentru managementul deşeurilor

Alte Proiecte de consultanta de mediu