Locatia: Bozânta Mare şi Săsar, România
Client: DCMR, Agenţia de Protecţia Mediului
Durata: Mai 2003 - Octombrie 2004
Parteneri: GeoMMed Professional Association
Sursa bugetului: Programul MATRA al Ministerului de afaceri externe, Olanda
Descriere:

Obiectivele proiectului s-au adresat îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător şi a condiţiilor sociale din comunităţile Bozânta Mare şi Săsar, precum şi îmbunătăţirea standardelor de mediu şi de siguranţă în zona minieră a municipiului Baia Mare, România. Proiectul şi-a propus să îşi atingă obiectivele prin facilitarea unui proces decisional pentru rezolvarea problemelor de mediu generate de minerit în Baia Mare. Principalele activităţi au vizat crearea unor centre comunitare funcţionale în cele două sate amintite mai sus, sesiuni de instruire şi sprijinirea iniţiativelor locale din cele două comunităţi, facilitarea comunicării şi cooperării dintre organizaţiile non-guvernamentale din Baia Mare, întărirea capacităţilor instituţionale şi facilitarea dialogului între toţi actorii interesaţi. (Coordonator proiect: DCMR, Agenţia de Protecţie a Mediului, Biroul Internaţional, Regiunea Rijnmound, Olanda, implementat de către Green Partners şi Asociaţia Profesională GeoMMed şi finanţat prin programul guvernamental MATRA din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Olandei)

Alte Proiecte de consultanta de mediu