Locatia: România
Client: Municipalități / clienți privați
Durata: Mai 2014 - Martie 2015
Parteneri: Green Partners, SERVELECT, Loisir Consulting, EnergoBit ESCO, ModernBAU, Secpral Pro, PlanWerk
Descriere:

Înființarea CREESC reprezintă un pas important în procesul continuu de dezvoltare și consolidare a pieței emergente privind EE și ESCO în România. La momentul actual serviciile de EE sunt furnizate separat de diferiți actori din piață, cum sunt companiile energetice, furnizorii de tehnologii regenerabile, experți HVAC, companii din domeniul construcțiilor, experți financiari. Obiectivul principal al CREE este să aducă toți acești experți pe o platformă comună, care să creeze o bază pentru stabilirea unor soluții EE integrate, consolidând în același timp capacitatea sectorului public și a celui privat.

Organizația a fost înființată legal și desfășoară activități printr-un panel de experți EE, participă la consultări publice legate de EE, promovează conceptul EE/CPEn/ESCO în cadrul entităților private și publice, furnizează asistență tehnică pentru autorități publice, audituri energetice, etc.

În ceea ce privește sprijinirea autorităților locale în vederea dezvoltării documentațiilor de proiect pentru finanțare UE, CREESC elaborează în prezent un portofoliu de proiecte pentru Municipiul Cluj-Napoca. Proiectele implică o serie de expertize, de la EE, inginerie, construcții, arhitectură, finanțe, până la expertiză instituțională.

Alte Proiecte de consultanta de mediu