Locatia: România
Client: BERD/RAT Brașov
Durata: Iunie 2015 - Iulie 2015
Parteneri: GSTC Limited
Sursa bugetului: BERD
Descriere:

Municipalitatea Brașov și Regia Autonomă de Transport Brașov au solicitat sprijin de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru finanțarea modernizării flotei de vehicule de transport urban a RAT Brașov, măsură combinată cu continuarea comercializării activității Companiei. Compania doreşte modernizarea flota prin cumpărarea a 85 de autobuze cu podea joasă EURO-6 și 10 troleibuze cu podea joasă, precum și piese de schimb și servicii aferente.
Activități:

  • Identificarea impacturilor de mediu și sociale și a riscurilor existente și a celor legate de proiect;
  • Descrierea și caracterizarea unor cerințe de bază de mediu și sociale, relevante, proporționale cu natura riscurilor implicate de operațiunile curente ale locației și de Proiect;
  • Derularea unei Evaluări şi a unui Audit de Mediu și Social;
  • Pregătirea unei propuneri de Plan de Implicare a Părților Interesate, a unei propuneri de Plan de Acțiune Social și propunere de Sumar Non-Tehnic;
  • Finalizarea întregii documentații și transmiterea către BERD, alți creditori (dacă sunt implicați) și includerea comentariilor Clientului.
Alte Proiecte de consultanta de mediu